Proef met branden populierenhout, krijgt plek op De Kleine Aarde

Kun je de toplaag van populierenhouten planken zodanig verbranden, dat ze daarna ‘anders dan anders’ toegepast kunnen worden in de te renoveren Van Cooth Hoeve op Plaats De Kleine Aarde in Boxtel? Die vraag stond op 10 mei centraal tijdens een brandproef. Het antwoord lijkt ‘ja’.

Het idee voor dit geblakerde populierenhout vloeit voort uit een eerder op De Kleine Aarde gehouden partnermeeting over de renovatie en ombouw van de Van Cooth Hoeve. Daar ontstond het idee om regionaal populierenhout van Peppelhout een plek te geven in het gebouw; onder meer in een ruimte met het thema ‘vuur’. En hoe kan je dat thema beter tot zijn recht laten komen dan met verbrand hout, was de gedachte van architect Lydia Fraaije en Job Wittens van Peppelhout.

Op uitnodiging van Job kwam ‘creatieve houtbewerker’ Charles Hagebols naar De Kleine Aarde. Na een korte uitleg over het procedé en de (on)mogelijkheden ervan, ontstak hij zijn brander en liet zien hoe het hout onder hoge temperatuur (tot 1700 graden) niet alleen zwart blakert maar bovenal veel langer behouden blijft. Het is een techniek die al eeuwen geleden toegepast werd in landen in Noord- en Oost-Europa en later vanuit Japan écht beroemd werd.

Hagebols werkt normaliter met andere, massievere en zwaardere houtsoorten. Populier was ook voor hem een nieuwe ‘brandstof’. Het lijkt na deze behandeling prima geschikt om toegepast te worden aan de binnenzijde van de tot Werkplaats om te bouwen Hoeve.

Bij de proef waren ook vertegenwoordigers van Avans Hogeschool, partner van Plaats De Kleine Aarde en vaker te gast met studenten. Het idee is dat meer studenten delen van hun studie hier gaan doorlopen, onder meer rond thema’s als circulair ondernemen en natuurinclusieve economie.