populierenlaan

Over ons

De populier. Door onze voorouders massaal aangeplant om er lucifers, klompen en zelfs huizen van te maken. Dankzij de snelle groei van de boom kon je op een stuk grond – als het een beetje meezat – wel twee keer in je leven een populier planten en oogsten. Al kaprijp na 30 jaar…daar kunnen eiken en beuken nog een puntje aan zuigen. Vele lange rijen populieren en typische populierenbosjes zijn niet meer weg te denken uit ons landschap.

Unieke bijdrage aan ecosysteem

Ook voor veel planten en dieren is de populier een belangrijke steunpilaar; onderzoeken laten zien dat de populier een unieke bijdrage levert aan het ecosysteem. Zo herbergen veel populierenbossen plantensoorten die in Nederland anders alleen in Zuid-Limburg voorkomen, waaronder soorten als eenbes, bospaardenstaart, moesdistel en grote keverorchis. In het voorjaar staan de populierenbossen vol met voorjaarsbloeiers als bosanemoon, dotterbloem en slanke sleutelbloem.

Ketenpartners

De populieren houtproducten maken we in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Op de pagina Onze aanpak laten we zien welke partners zoal betrokken zijn bij het productieproces.

veld met populieren

Onze visie

» Lees verder

Onze mensen

» Lees verder

houtoogst lokin

Herkomst populierenhout

» Lees verder