Peppelhout opgenomen in de Nationale Milieudatabase

Peppelhout
Vanaf 22 februari zijn 2 producten van Peppelhout opgenomen in de Nationale Milieu Database (oftewel de NMD): geschaafde planken voor zowel binnentoepassing alsook buitentoepassing. In de NMD zijn de MKI’s van veel verschillende bouwmaterialen opgenomen. Een MKI (oftewel MilieuKostenIndicator) vat alle milieueffecten van een materiaal samen in één score – uitgedrukt in Euro’s.

MKI
De milieu-impact van een productieproces van een (bouw)product kan worden gemeten door het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA). In deze analyse worden milieu-gegevens afkomstig uit veel verschillende bronnen bij elkaar opgeteld en vertaald naar één single-score indicator. Door de milieu impact van een product uit te drukken in een monetaire waarde, vereenvoudigt én verenigt de MKI verschillende milieu-gegevenspunten in één score. Als resultaat houden we één indicator over die het makkelijk maakt om totaal verschillende producten toch met elkaar te vergelijken.

MPG
De MKI wordt op deze manier gebruikt om de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) te berekenen. De MPG is de totale milieu impact van een gebouw in één enkele score uitgedrukt in Euro per m2/per jaar. Om deze reden wordt de MPG ook wel de schaduwprijs van een gebouw genoemd. De MPG is verplicht bij het bouwen van nieuwe kantoorgebouwen of nieuwbouwwoningen (B&U) en een opkomend criterium in de GWW.

Gunstige score
De MKI voor de populieren binnenproducten van Peppelhout is vastgesteld op 0,34 € per m2 en voor de thermisch gemodificeerde buitenproducten is € 0,61 € per m2. Dit zijn hele gunstige scores vergeleken met vooral geïmporteerde houtproducten. Belangrijkste reden is een korte keten van Nederlandse ketenpartners die op korte afstand van elkaar gevestigd zijn en flink geïnvesteerd hebben in een milieuvriendelijke machinepark (denk aan o.a. zonnepanelen en elektrische heftrucks).

Onderzoeksproject
Peppelhout participeerde afgelopen 2 jaar in een onderzoeksproject, dat als doel had om meer biobased bouwmaterialen op te nemen in de Nationale Milieudatabase. Het onderzoeksproject werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Kennis- en Innovatieagenda van de Topsector Agri & Food. Het opstellen van de LCA werd uitgevoerd door Agrodome Advies & Ontwikkeling.

Meer info: zie Milieudatabase Peppelhout geschaafde planken voor binnentoepassing

Download hier de samenvatting van het LCA rapport dat voor de producten van Peppelhout is opgesteld.