Landschapstriënale

In april 2021 speelt de populier een hoofdrol tijdens Landschapstriënale in Van Gogh Nationaal park. Onder de noemer ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien Landschapslaboratoria gerealiseerd: vooraf geformuleerde concrete landschappelijke opgaven die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn, en waar tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt gericht. Een van de lab’s is ‘Productieve Natuur’, waarin de waarde van de populier als icoon van het landschap en grondstof voor de duurzame bouwopgave wordt belicht. In dit filmpje wordt Job Wittens van Peppelhout geïnterviewd door curator Marco Vermeulen. Voor meer informatie, zie www.landschapstriennale.com.