Onze visie


« Ga een pagina terug


veld met populieren

Onze visie

Vroeger was het goud waard, in die tijden van weleer. Nu wordt het populierenhout (onterecht) voor laagwaardige toepassingen gebruikt, zoals pallets en papier. Hierdoor worden minder populieren aangeplant en worden de bestaande populieren niet goed meer onderhouden, met verloedering van het kenmerkende populierenlandschap als gevolg. Al twee decennia lang gaat het niet goed met de populier. Er wordt nog maar een fractie aangeplant van datgene wat de vorige generaties plantten. Uit cijfers van Stichting Probos blijkt dat de verkoop van plantmateriaal is gedaald van ca 1.000.000 stuks in de jaren zeventig tot ca 38.000 stuks per jaar nu. Oftewel: die goeie ouwe populier is uit de gratie geraakt.

Wij denken dat een economische invalshoek nodig is om de populier weer te herontdekken. Namelijk: ervoor zorgen dat er aan het einde van de houtketen weer toegevoegde waarde gecreëerd wordt. Mooie producten maken. Wij denken dat de populier ons kan helpen om onze economie nog veel duurzamer te maken. Want de populier groeit niet alleen supersnel, maar ook superrecht. De lange stammen zijn een goed alternatief voor het hout van ver weg. Door nieuwe verduurzamingstechnieken kan het namelijk de concurrentie aan met hardere housoorten (uit o.a. Scandinavië en Azië). Met andere woorden: we gaan het zelf doen. Weg met overheidssubsidies om populieren aan te planten, we gaan er zelf producten van maken en de winst met elkaar delen.