‘Productief Peppelland ziet toekomst voor populierenhout’

Peppelhout is mede-initiatiefnemer van Productief Peppelland, een van de 8 Brabantse winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen. Productief Peppelland ziet snelgroeiend populierenhout als dé leverancier van het nieuwe constructieve hout van de toekomst. Het kruislaags verlijmde hout is een alternatief voor tropisch hardhout, beton en staal.

Productief Peppelland wil lokaal produceren en gebruikmaken van leegstaande stallen en schuren (VAB’s) voor kleine fabrieken voor bewerking en opslag van het hout. Het vormen van lokale kringlopen en het zo hoogwaardig mogelijk gebruiken van materialen op een zo klein mogelijke schaal dragen bij aan een kleinere CO2 footprint.

Bosaanplant en -herplant is tevens belangrijk voor behoud en versterking van cultuurhistorisch waardevolle populierenlandschap en het Natuurnetwerk in de omgeving van St. Oedenrode. Biedt Productief Peppelland de katalysator van een proces om een complete keten te ontwikkelen?

Bekijk een filmpje over Productief Peppelland