Blog: Ruim baan voor de Formule 1-boom

Dat bomen kappen geen misdaad is, weten we inmiddels (steeds beter). Het hout is immers nodig om een circulaire economie te creëren. Zolang het kappen maar met zorg gebeurt en er nieuwe stekjes worden terug geplant. Liefst in daarvoor aangewezen productiebossen.
De populier – niet voor niets de formule 1 boom genoemd – leent zich bij uitstek voor de circulaire economie. Waar de eik en beuk soms wel 80 jaar verder zijn voordat de boomrooier ten tonele verschijnt, daar mag de populier zich al na 30 jaar verheugen op een tweede leven.Populieren leggen veel CO2 vast tijdens de groei. Het leuke van bouwen met hout is dat je koolstof nog veel langer vastlegt omdat het wordt ‘gevangen’ in een gebouw. Elke kuub hout die je gebruikt in een woning legt ongeveer 1 ton CO2 vast. Wat zou het gaaf zijn als we de miljoen woningen die we tot 2040 hebben te bouwen, deels uit houtbouw laten bestaan. Klimaatopgave meets bouwopgave.

Waar nog veel verbeteringen mogelijk zijn, is in de samenwerking tussen hout- en bouwsector. Of beter gezegd: dat moet nog van de grond komen. Terreineigenaren zien een kaprijpe populatie en bellen de boomrooier. De rooiers zetten het hout af waar ze het meeste vangen – in de praktijk is dat export. Waar het hout uiteindelijk terecht komt: Joost mag het weten. Nauwelijks bij de aannemers, want die kopen hout bij de bouwmaterialenhandel. En daar blijkt: 90 % van het hout is geïmporteerd.

Snap jij het nog?

Lees verder bij Prijsvraag Brood en Spelen